In the picturesque city of Alphen aan den Rijn, where every corner seems to exude timeless charm, wedding photographers capture the essence of love in its purest form. With an artistic flair and a keen eye for detail, these professionals skillfully weave together the intricate moments of a couple's special day, preserving memories that will be cherished for generations to come.

Corine Harkes

Go to profile

Corine

Harkes

Alphen aan den Rijn, Netherlands

Hoi, ik ben Corine, Een gezellige, enthousiaste en leergierige fotograaf. Altijd geïnteresseerd in de ander en vind het dan ook echt een verrijking zoveel verschillende mensen te mogen ontmoeten! Door mijn interesse en (levens) ervaring ben ik een waardevolle aanvulling voor jullie trouwdag. Ik help je met ideeën en tips, maar weet daarbij ook wanneer ik op de achtergrond moet blijven. Binnenkort ga ik een intensieve workshop volgen wat begeleid wordt door 6 topfotografen. Hierdoor zal ik nog meer kwaliteit kunnen leveren en jullie bruiloft zo vastleggen dat je na je bruiloft weer helemaal terug gezogen wordt in het moment! Ik kijk er naar uit jullie te ontmoeten. Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismaking. Tot snel, Corine

0

Selected photos

Hoi, ik ben Corine, Een gezellige, enthousiaste en leergierige fotograaf. Altijd geïnteresseerd in de ander en vind het dan ook echt een verrijking zoveel verschillende mensen te mogen ontmoeten! Door mijn interesse en (levens) ervaring ben ik een waardevolle aanvulling voor jullie trouwdag. Ik help je met ideeën en tips, maar weet daarbij ook wanneer ik op de achtergrond moet blijven. Binnenkort ga ik een intensieve workshop volgen wat begeleid wordt door 6 topfotografen. Hierdoor zal ik nog meer kwaliteit kunnen leveren en jullie bruiloft zo vastleggen dat je na je bruiloft weer helemaal terug gezogen wordt in het moment! Ik kijk er naar uit jullie te ontmoeten. Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismaking. Tot snel, Corine

0

Selected photos

Minimum price/hours

-

Drawing inspiration from the idyllic landscapes and the rich cultural heritage of the region, Alphen aan den Rijn's wedding photographers craft visually stunning narratives, encapsulating the raw emotions, joyous celebrations, and tender exchanges that make each wedding unique. Their dedication to their craft is evident in every meticulously composed shot, each frame telling a story that transcends time.

Fostering a personal connection with their clients, these photographers prioritize understanding the couple's vision, ensuring that their photographs reflect the essence of their love story. With their proficiency in capturing candid moments and orchestrating elegant poses, they transform fleeting instants into timeless treasures, transforming ordinary scenes into extraordinary memories.

Dedicated to delivering exceptional service and creating an immersive experience, Alphen aan den Rijn's wedding photographers are not just professionals but also storytellers, weaving together a tapestry of emotions that immortalizes the beauty and magic of the union of two souls.

With their commitment to excellence and a passion for their art, these talented photographers in Alphen aan den Rijn continue to be an integral part of the local wedding scene, leaving an indelible mark on the hearts of couples and their families, one frame at a time.