Elma Omic

Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)

- Zovem se Elman Omić. Rođen sam 1989. godine u Zenici gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Srednju Eleketrotehničku školu sam završio 2006. godine nakon čega sam se počeo baviti fotografijom. Ljubav prema fotografiji javila se i mnogo prije ali priliku i uslove za profesionalno bavljenje ovim poslom stvorio sam tek nakon srednje škole. U zeničkom studiju “Kratina” radio sam sve do 2011. kada počinjem raditi kao kamerman na televiziji “Hayat”. Pored dnevnih događaja na televiziji sam radio i mnogo zahtjevnijih emisija i programa koje su išli i uživo. Do sada sam snimio veliki broj video spotova poznatim pjevačima u BiH ali i regiji. Važno je spomenuti da sam tokom rada na “Hayatu” uradio i dva dokumentarna filma o masovnim grobnicama u Prijedoru, koji je nakon Srebrenice najviše stradao u proteklom ratu. Kada spominjemo Srebrenicu bitno je istaknuti da sam radio i knjigu autora Fikreta Hodžića “I ja sam iz Srebrenice”. Nakon “Hayata” 2014. godine počinjem raditi u Regionalnom ured

Other Photographers in Bosnia and Herzegovina